Līdz šim Latvijā ir iznākušas divas latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas: „Latviešu literārās valodas vārdnīca” 8 sējumos, kas tika publicēta izdevniecībā „Zinātne” no 1972. līdz 1996. gadam, un izdevniecības „Avots” sagatavotā „Latviešu valodas vārdnīca” (1. izd. 1987. g., 2.izd. 2006. g.).

„Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” (MLVV), kas patlaban top LU Latviešu valodas institūtā, ir jauna latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca, kas balstīta uz pēdējo gadu desmitu latviešu valodas materiālu. Vārdu krājuma leksikosemantiskajai analīzei izmantota MLVV kartotēka, materiāli no interneta, Mūsdienu latviešu valodas korpuss (testa versija), kā arī pēdējos gados iznākušās vārdnīcas un enciklopēdijas.

MLVV (paredzētais apjoms aptuveni 50 000 – 60 000 šķirkļu) ir vārdnīca, kas neaprobežojas tikai ar kādas atsevišķas leksikas daļas (piem., svešvārdu, terminu) analīzi, bet atspoguļo mūsdienu latviešu valodas leksiku visā kopumā, atklājot gan jauno vārdu semantiku, gan semantiskās pārmaiņas latviešu valodas pamatleksikā. Vārdnīca aptver dažādus latviešu valodas slāņus, ierobežotā skaitā iekļauti arī izplatītākie neliterārās leksikas vārdi, ģermāniskie barbarismi u.c.

Vārdnīcā doti jauni, politiski neitrāli skaidrojumi vairākiem finanšu, ekonomikas, politikas, filozofijas, literatūrzinātnes un mākslas terminiem.

Augu un dzīvnieku skaidrojumi papildināti ar attiecīgās dzimtas vai ģints (dažos gadījumos – sugas) latīnisko nosaukumu.

MLVV ir dotas norādes par vārda cilmi aizgūtiem vārdiem un latviešu valodnieku, literātu un kultūras darbinieku darinātajiem jaunvārdiem.

Pie atsevišķiem šķirkļiem uz pelēkā krāsā ietonēta fona pievienots komentārs no valodas kultūras viedokļa, ja ar attiecīgo šķirkļa vārdu saistās kļūmes izrunā, pareizrakstībā vai gramatisko formu lietošanā, ja notikusi attiecīgā šķirkļa vārda ortogrāfijas maiņa, kā arī tad, ja kāds vārds, vārda nozīme vai vārdu savienojums latviešu valodā ir nevēlams un aizstājams ar citu.

Vārdnīca paredzēta plašam lietotāju lokam: gan vecāko klašu skolēniem, gan studentiem, gan arī tiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar valodu – tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, valodu skolotājiem u.c. Kamēr nav izveidotas speciālas skaidrojošās vārdnīcas latviešu valodas apguvējiem, šo vārdnīcu varēs izmantot arī tie, kuri mācās latviešu valodu.