// - norāda uz nozīmes niansi

- skaidrojumā norāda uz vārdu, pie kura var atrast pilnīgāku semantisko informāciju

- norāda uz šķirkļa vārda atvasinājumu vai atvasinājumiem

- ievada citātu

- šķirkļa beigās ievada skaidrotos vārdu savienojumus, kuri semantiski saistīti ar vairākām vārda nozīmēm (nozīmes niansēm) vai nav saistīti ne ar vienu no tām

- frazeoloģisms

- ievada auga vai dzīvnieka taksonomiskās kategorijas nosaukumu

` - krītošā intonācija

ˆ - lauztā intonācija

 ̃ - stieptā intonācija