MLVV
44 760 šķirkļi


Anotācija, autori, instrukcija, avoti, saīsinājumi, apzīmējumi

 
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca
© LU Latviešu valodas institūts
Red. Dr. philol. I. Zuicena
Atbalsta: Valsts valodas aģentūra (2003 - 2008)
Valsts pētījumu programma "Letonika" (2006 - 2009)
Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" (2010 - 2013)